Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

COLORBERRY (SC COMPU GRAFIX SRL) cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se
angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru
noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate, utilizatori ai paginii de
Facebook https://www.facebook.com/colorberry.ro/ sau al website-ului http://colorberry.ro, clienți,
potențiali clienți, angajați, foști angajați, în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu
caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-
ului  http://colorberry.ro si a paginii de Facebook https://www.facebook.com/colorberry.ro/ . În cazul
în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest
document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal) vă rugăm să nu utilizați
site-ului http://colorberry.ro sau paginia de Facebook https://www.facebook.com/colorberry.ro/.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit
în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, COLORBERRY (SC COMPU GRAFIX SRL),
administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter
personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării
serviciilor noastre.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu
caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior
parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter
personal.

1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
COLORBERRY(SC COMPU GRAFIX SRL), colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu
caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

A. Activități comerciale de vânzare, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de bunuri
sau servicii.
B. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor COLORBERRY,
desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de
urmărire și monitorizare a vânzărilor de bunuri/servicii și comportamentului consumatorului.
C. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter
personal:

 • Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul http://colorberry.ro
 • Pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastră: nume, prenume, e-mail, numar de telefon.
 • Pentru prestări servicii: nume, prenume, e-mail, numar de telefon.
 • Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor COLORBERRY (SC
  COMPU GRAFIX SRL), desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere
  (buletine informative).
 • În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter
  personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile
  desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și
  contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca COLORBERRY să realizeze
activitățile listate conform celor de mai sus.

3. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caractver personal
În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, COLORBERRY
(SC COMPU GRAFIX SRL) poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal
următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai SC COMPU GRAFIX SRL (compania cu care se află în relații de
  parteneriat, realizat numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin
  care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații
  personale se face conform legislației în vigoare.
 • furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare, birou notarial sau alte servicii),
  inclusiv entități care asistă SC COMPU GRAFIX SRL în prelucrarea de date în calitate de
  împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, Instanțele Judecătorești și altor organe
  abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres
  formulate.

Datele înregistrate de COLORBERRY (SC COMPU GRAFIX SRL) nu se vând către terți și sunt
folosite doar în scopurile prezentate mai sus.

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
 • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP, articolul 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC COMPU GRAFIX SRL la office@colorberry.ro sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: Sos. Odaii 235B,Sector 1, Bucuresti.

 1. Prevederi speciale legate de minori
 • SC COMPU GRAFIX SRL nu urmăreste în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.
 • SC COMPU GRAFIX SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.
 • Persoanelor sub 18 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul COLORBERRY, ori participarea la concursuri sau campanii ale SC COMPU GRAFIX SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și avândîn vedere cele de mai sus.

 1. Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din RegulamentulEuropean nr. 679/2016.

De asemenea, SC COMPU GRAFIX SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

 1. Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC COMPU GRAFIX SRL nu își asumă nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.